You are here : Gasdetectie
Gasdetectie

Quantor heeft een brede expertise op het gebied van gasdetectie en levert een scala aan verschillende gasdetectie methoden. Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende gasdetectie methoden.

 

Gasdetectie apparatuur

 Met de moderne gasdetectie apparatuur kunnen gassen en dampen in heel lage concentraties nauwkeurig worden vastgesteld.
Quantor levert een compleet gamma van moderne meetapparaten, die geschikt zijn voor gebruik in een reeks van bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

Gasdetectie apparaten werken met behulp van verschillende typen sensoren, afhankelijk van het soort gas dat dient te worden gemeten. Voorbeelden zijn:

  • Elektrochemische sensoren voor het meten van zuurstof, koolmonoxide, stikstofoxiden, zwavelwaterstof, etc.
  • PID (Photo Ionisatie Detectie) sensoren voor het meten van vluchtige organische stoffen, zoials benzeen, styreen, aceton, etc.
  • Infrarood sensoren voor het meten van kooldioxide.

De gasdetectieapparaten kunnen worden uitgerust met datalogging functies, zodat de meetwaarden op een later tijdstip uitgelezen en opgeslagen kunnen worden.

Aktief koolbadges

 Een aktief kool badge wordt op de kleding gespeld.

Vanaf het moment dat de badge geopend is zal damp van oplosmiddelen worden geabsorbeerd. De hoeveelheid geabsorbeerde damp staat in directe relatie met de concentratie in de omgeving. Na een werkdag wordt de badge zorgvuldig afgesloten en naar een laboratorium voor analyse opgestuurd. Daar wordt vastgesteld hoeveel vluchtige organische stoffen op de actieve kool is geabsorbeerd.

Dit resultaat wordt gecombineerd met de tijd dat de badge heeft gemeten. Dit leidt tot een gemiddelde concentratie die gedurende de dag is opgetreden.
Deze meting geeft dus geen informatie over de belasting bij verschillende werkzaamheden. Het is niet mogelijk te bepalen in hoeverre hoge piek concentraties zijn opgetreden.

Quantor levert de badges, verzorgt de analyse en stuurt u een compleet rapport met een overzicht van alle metingen en adviezen, hoe blootstelling te verminderen.